izrada unikatnih nozeva

Ru?na izrada unikatnih nozeva

MGBN Ru?na izrada unikatnih no?eva

Pri?injavaju?i sebi veliko zadovoljstvo dizajniraju?i i izra?uju?i se?iva polako sam po?eo da oformljujem radionicu za izradu unikatnih no?eva, pre svega za pripadnike raznih slu?bi bezbenosti, vojsku, policiju, a vremenom se ta ljubav pro?irila i na lova?ke no?eve. MGBN Ru?na izrada unikatnih no?eva.