MGBN Ru?na izrada unikatnih no?eva

Ru?na izrada unikatnih nozeva

“KADA U VATRI OSETI? MO?, A U ?ELIKU ?IVOT, TADA NASTAJE MAGIJA…”  

 Sa ovom konstatacijom slo?ice se majstori kojima izrada vrhunskih se?iva predstavlja du?evno zadovoljstvo. Od momenta kada sam po?eo sa izradom svog prvog no?a osetio sam taj neopisiv sklad du?evnog mira, ponosa i zadovoljstva koji nakon svakog izra?enog se?iva postaje sve sna?niji i sna?niji. Ru?na izrada unikatnih no?eva.

 

 

Pri?injavaju?i sebi veliko zadovoljstvo dizajniraju?i i izra?uju?i se?iva polako sam po?eo da oformljujem radionicu za rucnu izradu unikatnih no?eva, pre svega za pripadnike raznih slu?bi bezbenosti, vojsku, policiju, a vremenom se ta ljubav pro?irila i na lova?ke no?eve kao i na restauraciju starih no?eva koji za svoje vlasnike pored upotrebne imaju i sentimentalnu vrednost, daju?i im tako svoj li?ni pe?at. Na vama je samo da izaberete “PRAVI” no? za sebe. Tako se u mojoj radionici izra?uju no?evi po principu zaokru?enog ciklusa gde no? prolazi kroz sve faze izrade bez da se i jedna faza radi na nekom drugom mestu ( izuzetak su samo neka ru?na graviranja po zelji kupca), proizvode unikatni materijali za izradu dr?ki na bazi epoksidnih i poliesterskih smola, tako?e Va? no? mogu da popravim ili prepravim kao i da ga nao?trim ru?no ili ma?inski. Bitno je ?ta god da radim da sam maksimalno posve?en kvalitetu pru?ane usluge.  Veliki zna?aj pridajem komunikaciji sa krajnjim korisnicima kako bi konstantno podizao kvalitet i odgovorio na ?elje kupca ukoliko se one ne kose sa realno??u. 

 U izradi no?eva preferiram ugljenicne-r?ajuce ?elike i to:  

  Aisi: 52100, 5160, w2, d2, 02, l6, m2, 1075, 1084, 1095)  

I ner?aju?e ?elike:  

  (N690, 440c, 12c27,15n28, aus8, aeb-L.)  

Tako?e izra?ujem no?eve i od recikliranih materijala. U ve?ini slu?ajeva izradi pristupam po metodi:  

1. Isecanja i bru?enja, 

2. Kovanja i bru?enja,  

3. Kovanja i turpijanja. 

 Termi?ka obrada je vrhunac ume?a jednog majstora i nju imam uslova da radim: 

  •  Tradicionalno (u kova?koj vatri)  
  •  U kontrolisanim uslovima zagrejavanjem u elektro pe?i. 

 U zavisnosti od namene, oblika, modeli, zahtevanih karakteristika, zelje kupca biram vrstu ?elika, tip termi?ke obrade kako bi iz ?elika izvukao maksimum od njegovih osobina. Tako da se?ivo moze biti kaljeno:  

1. Celom povr?inom, 

 2. Parcijalno ili diferencijalno- ?to pored vizuelne lepote ima i niz svojih prednosti po pitanju ?ilavosti samog no?a.   

S obzirom da je izrada no?eva za mene zadovoljstvo a ne obaveza i posao nije isklju?eno da isporuka potraje par dana preko okvirno datog roka jer ni?ta ne radim na silu i pod moranjem. Ako nemam inspiraciju i nisam skoncentrisan na rad to ne?u preneti na Va? no?. Zato volim da kazem da svaki moj no? nosi i deo moje du?e u sebi. To dokazujem licnim potpisom ispod dr?ke no?a svojim:  

  •  Imenom i prezimenom,  
  •  Danom zavr?etka izrade, 
  • Mestom izrade, 
  • Li?nim brojem no?a, 
  • ?igom moje manufakture,  
  • Uvo?enjem u knjigu izra?enih no?eva po gore navedenim stavkama. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *